Nasza-Czytelnia.pl
 

Strona główna    O nas    Kontakt    Regulamin    Dla prasy

 Regulamin

§ 1

 • Serwis Nasza-Czytelnia.pl należy do twórców administratorów serwisu Nasza-Czytelnia.pl (dalej: Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl).
 • Serwis Nasza-Czytelnia.pl jest to serwis internetowy prowadzony przez administratorów Nasza-Czytelnia.pl w domenie www.Nasza-Czytelnia.pl, umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie kont internetowych dla czytelników (dalej: kont dla czytelników) oraz komentowanie wpisów innych użytkowników.
 • Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu Nasza-Czytelnia.pl" (dalej: Regulamin) określa zasady usługi świadczonej przez Nasza-Czytelnia.pl na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa ta polega na publikacji i utrzymywaniu przez administratorów Nasza-Czytelnia.pl kont internetowych dla czytelników w serwisie Nasza-Czytelnia.pl.

§ 2

W ramach świadczenia usługi elektronicznej administratorzy Nasza-Czytelnia.pl udostępniają użytkownikom miejsce na serwerze serwisu Nasza-Czytelnia.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia kont dla czytelników na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

 • Usługi publikacji i utrzymywania kont dla czytelników jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Nasza-Czytelnia.pl (dalej: Użytkownik serwisu).

§ 4

Użytkownik serwisu oświadcza, że:

 • Zakładając konto dla czytelnika i wysyłając formularz rejestracyjny zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go.
 • Wyraża zgodę na publiczne udostępnienie wszystkich materiałów, jakie umieści w serwisie oraz udziela administartorom Nasza-Czytelnia.pl bezpłatnej, nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym licencji na wykorzystywanie fragmentów jego zamieszczonych treści do promocji serwisu Nasza-Czytelnia.pl.
 • Publikuje na stronach serwisu wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Ma prawo moderować komentarze pisane do jego publikacji przez innych użytkowników, tj. decydować o publikacji tych komentarzy.
 • Wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez administratorów Nasza-Czytelnia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami i przyjmuje do wiadomości, że dane te przetwarzane są przez administratorów Nasza-Czytelnia.pl., a Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zaś administratorzy Nasza-Czytelnia.pl przestrzegać będą w szczególności zasad opisanych w art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§ 5

Użytkownikowi serwisu zabrania się podejmowania na stronach działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności niedopuszczalne jest:

 • umieszczanie i publikacja treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe oraz treści naruszających dobre obyczaje,
 • używanie wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
 • umieszczanie materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających chronione prawem dobra osób trzecich,
 • publikacje przez użytkowników, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług,
 • umieszczanie w komentarzach linków do innych stron internetowych, niezwiązanych tematycznie z komentowanym wpisem.
 • podawanie w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 6

 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

1.1. treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników oraz ich wiarygodność;

1.2. problemy techniczne powstałe z przyczyn niezależnych, tj. spowodowanych działaniem siły wyższej (w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet), lub technicznych (czasowa konserwacja, przegląd) i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania serwisu on-line ze względów technicznych;

1.3. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji;

1.4. sposób, w jaki będą wykorzystywane konta przez użytkowników;

1.5. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;

1.6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami.

 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Nasza-Czytelnia.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl zastrzega sobie prawo blokowania i kasowania kont oraz usuwania wpisów, które są niezgodne z § 5 niniejszego regulaminu.
 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia kont bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

§ 8

 • Regulamin jest udostępniony w serwisie Nasza-Czytelnia.pl
 • Administratorzy Nasza-Czytelnia.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie serwisu Nasza-Czytelnia.pl.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2009 r.Polecamy: Vampire Diaries, Bajki dla dzieci, Mechanik Częstochowa

Copyright © 2009-2012 Nasza-Czytelnia.pl